viernes, 1 de marzo de 2013

galegoespañol

Farmacoxenómica

MEDICINA PERSONALIZADA

:· EXPOSICIÓN
>> Domus
Planta baixa, sección de Xenética
Desde o 30 xaneiro 2013
Novos módulos, co obxectivo de achegar á sociedade a investigación da medicina personalizada. Os paneis, actividades e pantallas táctiles axudan a entender como os científicos estudan os perfís xenéticos poboacionais e o seu efecto sobre a resposta aos fármacos.
Desenvolvido en colaboración coa Fundación Barrié a través da súa iniciativa educaBarrié, como resultado do PROGRAMA DIANA.
 
Descobre como a ciencia do ADN está a cambiar a medicina. A Domus dedica unha nova área ás bases moleculares e xenéticas das enfermidades e dos seus tratamentos.A ciencia demostrou que a eficacia dun fármaco, e os seus posibles efectos secundarios, dependen en certa medida do perfil xenético individual do paciente.
Esta é a base da denominada medicina personalizada e da farmacoxenómica para desenvolver novas vías de tratamento.

A nova medicina personalizada promete atopar tratamentos eficaces para enfermidades que non o teñen (Alzheimer, hipertensión) e evitar efectos secundarios que converten algúns tratamentos "en peor remedio que a enfermidade".
Un camiño aínda por explorar, para os científicos e para os visitantes da Domus:

CLUB DE LECTURA. A exposición presenta as modernas ferramentas para descifrar a información que contén o noso ADN. Das iniciais técnicas manuais para ler a secuencia dun fragmento de ADN pasouse a uns métodos de secuenciación automátizada que permitiron ler os xenomas enteiros de moitas especies: desde o xenoma humano ao de virus, bacterias, animais e plantas.

Agora podemos facer unha lectura rápida e ademais comprensiva da abafadora cantidade de información que encerra o ADN, grazas ás técnicas de:
  • Electroforese
  • PCR (reacción en cadea da polimerasa)
  • Microarrays ou chips

SOPA DE LETRAS. O visitante pode meterse na pel dun detective xenético para descubrir que porcentaxe da poboación non responde o tratamento cun analxésico (diclofenaco) debido a unha alteración no xene CYP2C9.

O cambio dunha soa letra nun punto da secuencia de ADN pode ter consecuencias sobre o risco de sufrir unha enfermidade ou sobre a resposta a un tratamento. Outras veces non ten consecuencias. A investigación farmacogenómica céntrase en estudar estes cambios, denominados SNP (polimorfismos dun só nucleótido).


ALGO PERSONAL. Os científicos enfróntanse ao gran reto de descubrir como as diferenzas xenéticas entre as persoas afectan á súa saúde. A tarefa é moi complexa, pois enfermidades como a hipertensión, o cancro ou a diabetes implican a múltiples xenes: desde uns poucos até varios centos.

Para os nosos visitantes, o reto é un xogo colaborativo ao redor dunha mesa multitáctil, que permite participar a varios xogadores á vez.

Programa Diana de investigación farmacogenética
A área de "Farmacoxenómica e Medicina personalizada" da Domus xorde como resultado do Programa Diana, un proxecto de investigación financiado pola Fundación Barrié e liderado por investigadores de la Universidad de Santiago e pola Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.

O seu coordinador científico é o Dr. Ángel Carracedo, xenetista clínico e forense de primeiro nivel internacional. No Programa Diana:
  • Participaron máis de 100 investigadores.
  • Estudaron a fondo os casos de máis de 2.500 pacientes con patoloxías de gran incidencia poboacional e impacto social e económico.
  • Conseguiron varias patentes internacionais e publicaron máis de 20 artigos científicos.
Partindo das novas ferramentas xenéticas para a medicina personalizada, o Programa Diana desenvolve un conxunto de proxectos de investigación para mellorar a efectividade, e minimizar os efectos secundarios, dos medicamentos para enfermidades cardiovasculares, o VIH ou diversos tipos de cancro. 

© 2018, Museos Científicos Coruñeses (Concello da Coruña) | Comentarios e suxestións