miércoles, 5 de abril de 2017

galegoespañol

Visions do futuro

ANUNCIOS DE VIAXES POLO SISTEMA SOLAR E MÁIS ALÓ

:· ASTRONOMÍA
>> Casaciencias
Planta baixa
Desde decembro de 2016

A exposición consta de 14 carteis desenvolvidos por nove artistas contratados pola NASA.

Estratexia creativa
Dan Goods y David Delgado

Ilustradores
– Liz Barrios De La Torre (Ceres, Europa)
– Stefan Bucher (Jupiter Design)
– Invisible Creature (Grand Tour, Mars, Enceladus)
– Joby Harris (Kepler 16b, Earth, Kepler 186f, PSO J318.5-22, Titan)
– Jessie Kawata (Venus)
– Lois Kim (Typography for Venus and Europa)
– Ron Miller (Jupiter Illustration).


A NASA e o Jet Propulsion Laboratory encargaron, a un grupo de deseñadores, unha serie de carteis que debían inspirarse en proxectos e descubrimentos actuais para imaxinar as misións do futuro. O resultado é esta colección de anuncios de viaxes polo sistema solar e outros sistemas planetarios.

Cunha estética que lembra á das axencias de viaxe nas orixes da aviación comercial, a colección proponnos unha reflexión sobre un futuro no que a humanidade poida desprazarse polo universo. 

© 2018, Museos Científicos Coruñeses (Concello da Coruña) | Comentarios e suxestións